Medlemskap

Att bli medlem i föreningen är enligt stadgarna en hel procedur (se kursiv text nedan) – vår mer uppdaterade syn på medlemskapet är:
Att om Du delar vår syn på god förvaltning och är verksam inom förvaltaryrket och därtill hörande specialiseringar så vill vi ha Dig som medlem.

Formuläret nedan kan avskräcka med tanke på dess längd – men som ideell kamratförening så vill vi hålla administrationen på ett minimum, vilket Du hjälper till med genom att fylla i fälten nedan så fullständigt som det går.

Ansökan om inträde i föreningen skall ställas till styrelsen enligt särskilt formulär ( nedan).

Till medlem kan styrelsen invälja svensk medborgare, som utövar fastighetsförvaltaryrket och uppfyller följande kvalifikationer:

a) Diplomerats genom utbildningskurser för fastighetsförvaltare eller på annat sätt dokumenterat sig äga motsvarande kunskaper och kvalifikationer.

b) Besitta minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsförvaltning.

c) Vara känd för redbarhet och jämväl i övrigt anses lämplig att utöva verksamhet som fastighetsförvaltare.

Om styrelsen finner skäl föreligga, kan person som icke uppfyller ovan nämnda krav enligt a) och b) ovan antagas som medlem.

Beslut i styrelsen om inval måste vara enhälligt.

Medlemsavgift bestäms av årssammanträdet och är
500kr/år (ordinärt medlemsskap) och
50 % därav för pensionärer (2018).

Alla uppgifter markerade med * är obligatoriska

Användarnamn *

Lösenord *

Personnummer/Födelsedatum (YYMMDD-XXXX) *

Förnamn*

Efternamn *

c/o Adress (ev.) - bostad

Gatuadress / Box (ev.) - bostad

Postnummer - bostad

Ort - bostad

Telefon - bostad

Mobiltelefon

E-postadress - privat *

Utbildningsuppgifter:

Utbildning

Arbetsgivaruppgifter / Företagsdata - arbete:

Företagsnamn/Organisationsnamn - arbete

Organisationsnummer

Hemsida - arbete

Avdelning (ev.) - arbete

Box (ev.) - arbete

Postnummer - arbete

Ort - arbete

Telefon växel - arbete

Telefon direkt - arbete

Fax - arbete

E-postadress - arbete

Befattning/Tjänst

Gatuadress - arbete

Medlemskap i Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare

Kategori

Mina teoretiska och praktiska kunskaper *

Referenser för sökande: (Två personer i branschen, helst medlemmar i föreningen)

Referensperson 1 *

Referens 1 - tel. arbete *

Referensperson 2

Referens 2 - tel. arbete

Adressönskemål för utskick:

Önskemål om utskick per e-post *

E-postadress - utskick

Använd den privata email-adressen
 Ja

Namn för utskick

Adress - utskick med reguljär post Företagsnamn/Organisationsnamn (arbete) - utskick (om ej till bostadsadress)

Box/Gatuadress - utskick

Postnummer - utskick

Ort - utskick

Adressönskemål för fakturor:

Önskemål om fakturor per e-post

E-postadress - fakturor

Namn för fakturor

Företagsnamn/Organisationsnamn - fakturor (om ej till bostadsadress)

Box/Gatuadress - fakturor

Postnummer - fakturor

Ort - fakturor

Bekräftelsemeddelande

Vill Du erhålla en bekräftelse per email på denna registrering?

Email för bekräftelsen:

Använd den privata email-adressen
 Ja