Kontakta oss

Sekretariat
Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare
info@forvaltarforeningen.se
Box 5412
114 84 Stockholm
tel 08-534 891 00
fax 08-665 30 90

Ordförande
Johan Reibo Skytt
johan@reibofastigheter.se
J & E Reibo Fastighets AB
Box 17143
104 62 STOCKHOLM

tel 08-121 487 14

Klubbmästare
Jakob Windh
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Box 17143
104 62 Stockholm

tel 08-586 263 00