Kurs PBL 23 oktober

Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare bjuder in till kurs gällande nya PBL torsdagen den 23 oktober kl 9.00-16.45.

i-love-pbl-original-webÅr 2011 fick vi en ny Plan- och Bygglag, PBL. Mycket förändrades då mot den tidigare lagen. Även sedan dess har lagstiftningen förändrats och reviderats markant, vilket ställer stora krav på oss i branschen. Att t.ex. inte rätt beakta start/slutbesked kan resultera i dryga avgifter t.o.m. hindra användning av berörda ytor.

Under kursdagen kommer vi att gå igenom PBL med tonvikt på det som är särskilt intressant för oss som är förvaltare, fastighetsägare, projektledare, m.fl. Vi berör även Boverkets Byggregler.

Program

PBL kap. 2-5 – Översiktligt
– Allmänna och enskilda intressen
– Översiktsplan
– Detaljplan

Lunch

PBL kap. 8-11 – mer ingående
– Krav på byggnadsverk
– Bygglov, rivningslov och markolv
– Genomförandet av bygg, rivnings och markåtgärder

Subventionerad kostnad är 3 000 kr inkl. lunch, kaffe, kurskompendium och diplom. Moms tillkommer.

Utbildningen hålls på Sandhamnsgatan 61, för vilket vi tackar Fastighets AB Stettin för lokalen.

O.s.a. senast måndagen den 6 oktober på formuläret nedan eller till info@forvaltarforeningen.se alt. på telefon 08-534 891 14.
Bindande anmälningsordning gäller då antalet deltagare är begränsat.

Kursen genomförs av Byggutbildarna.

logo-byggutbildarna

Varmt välkomna önskar styrelsen!