Kontakta oss

Sekretariat
Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
info@forvaltarforeningen.se
tel 08-121 513 38

Ordförande
Johan Reibo Skytt
johan@reibofastigheter.se
J & E Reibo Fastighets AB
Box 17143
104 62 STOCKHOLM
tel 08-121 487 14

Klubbmästare
Jakob Windh
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Box 17143
104 62 Stockholm
tel 08-586 263 00