Klubbmästaren berättar

Föreningens målsättning att medlemmarna erbjuds intressant utbildning & information. En annan viktig del av verksamheten är utbytet av erfarenheter med kolleger samt att knyta nya kontakter med andra inom fastighetssektorn.

Med tanke på att våra medlemmar generellt är mycket upptagna människor, är tanken att vår förmedling av kvalificerad kunskap och värdefulla kontakter ska ske under en så koncentrerad tid och på ett så lättillgängligt vis som möjligt.
För att denna ambition ska bli verklighet ställer det krav på klubbmästeriet, vars uppgift det är att förse ett arrangemang med allt erforderligt, för att deltagarna ska känna sig nöjda.

Bonum vinum laetificat cor hominis (Gott vin gläder människans hjärta)

Att i samband med en aktivitet förse deltagarna med förtäring och dryck är i enlighet med den lättillgänglighet vi eftersträvar – kan sedan den lekamliga spisen vara av sådan kvalitet att den i sig lockar till trevlig samvaro så uppfylls rekvisitet att underlätta kontakter kollegor emellan.

Eller enklare uttryckt: lägger våra medlemmar ner sin fritid för att lära sig mer om sitt yrke, ska vi se till att ingen behöver klaga på maten!

För senaste nytt om möten och konferenser – håll ett öga på aktiviteter!

Klubbmästare är Sverker Ericsson.

Länkar:

Världens bästa vinguide – Wine spectator