Juridiklunch 22 januari 2015

 

Rune Thomsson
Rune Thomsson

Robert Ström

 

Robert Ström

 Fulltecknat – välkommen på nästa aktivitet!

 

Vi startar året med en av våra mest uppskattade aktiviteter. Rune Thomsson och Robert Ström informerar om vad som kommer att hända inom vårt verksamhetsområde under 2015.

På agendan står bland annat:

– Aktuella rättsfall

– Nya regler i hyreslagen fr.o.m. juli 2014
Utsatta hyresgäster
Rättelseanmaning vid åsidosättande enligt 46§ 1 st. 2
Vissa ändringar i 19 § om bestämd hyra

– Offentlighet och sekretess i medlingsärenden vid hyresnämnden

 

Detta äger rum i torsdagen den 22 januari kl. 11.30-13.30. I år samlas vi i Einar Mattssons lokaler på Rosenlundsgatan 58. En lättare lunch kommer att serveras.

Är du intresserad så skynda Dig med anmälan då antalet platser är begränsat.
Kostnaden blir 275 kr/pers, vilket faktureras respektive person. Anmälan är bindande.

Anmälan vill vi ha senast den 16 januari i formuläret nedan, alternativt till info@forvaltarforeningen.se.

Stort tack till Einar Mattsson för användandet av deras lokaler.

Väl mött

Styrelsen