Föreningsinformation

För att bli medlem krävs enligt föreningens stadgar utbildning i fastighetsförvaltning eller dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning.

Föreningen har till ändamål att verka för seriös, rationell och ändamålsenlig förvaltning, grundad på god sed inom fastighetsförvaltning, och som skapar såväl långsiktig lönsamhet i fastigheten som god service åt dem som verkar och bor där.

För att nå denna målsättning vidareutbildas och informeras medlemmarna i aktuella fastighetsfrågor genom diskussionsmöten, studiebesök, föredrag och konferenser.

Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna utbildning, information och utbyte av erfarenheter med kolleger samt knyta kontakter med andra fastighetsförvaltare.

Det gör vi genom att arrangera föredrag och aktiviteter med aktuella ämnen presenterade av intressanta föredragshållare.

Vi anordnar också en större konferens per år omfattande en till två dagar i september – oktober.

Genom att vi är en intresseförening med mycket ideellt arbete och att många egna medlemmar ställer upp som föredragshållare, kan kostnaderna hållas på en låg nivå.