Välkommen till Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare

Föreningen bildades år 1944 och har ca 200 medlemmar (2017).

För mer information om föreningen klicka vidare här.

Föreningens aktiviteter är verksamhetens nav, där vi sprider och utbyter information samt skapar kontakter med varandra. 

Gällande kommande möten 2022 gå in på aktiviteter till höger eller klicka här för respektive program och anmälan.

För att se tidigare aktiviteter klicka här.

Inom Förvaltarföreningen hjälps alla åt med att bidra med kunskap och kontakter, en uppgift som alla medlemmar kan bidra med genom, t.ex. att bjuda med en kollega till ett möte.

Målsättningen är så klart att få våra nya bekanta som medlemmar men även Du som inte känner oss närmare är väldigt välkommen som medlem. 

 

          
utsikt001-500